Меню
02 437 38 93
Поръчай по телефона
  • Безплатна доставка над 150 лева
  • Връщане на парите в 14-дневен срок
  • Вземи на изплащане

Общи условия

Общи условия на Скайшоп България ЕООД за ползване на интернет сайтовете 
www.tvboutique.bgwww.eagleeyes.bg и www.bioskin.bg

Настоящите Общите условия на Скайшоп България ЕООД за ползване на интернет сайтовете www.tvboutique.bg, www.eagleeyes.bg и www.bioskin.bg („Общите условия”) уреждат отношенията между „Скайшоп България” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Възраждане”, ул. „Позитано" № 15, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 203000534 („Скайшоп”) и всеки един от регистрираните и нерегистрираните потребители, посещаващи интернет сайтовете www.tvboutique.bg, www.eagleeyes.bg и www.bioskin.bg („Интернет сайтовете”) и използващи предоставяните чрез тях услуги.

При извършване на регистрация на интернет сайтовете и натискане на виртуален бутон „Регистрация” потребителят декларира, че е запознат с Общите условия и се задължавате да ги спазва. В случай че потребител ползва Интернет сайтовете без да се регистрира, включително чрез менюто за „бърза поръчка”, чрез самото достъпване до (зареждане на) тези интернет сайтове потребителят декларира, че е запознат с Общите условия и се задължава да ги спазва. В случай че потребителят не е съгласен с и не приема разпоредбите на Общите условия, потребителят следва да излезе от Интернет сайтовете и да преустанови използване на услугите им.

Услуги

Чрез интернет сайтовете Скайшоп предоставя на потребителите възможност за разглеждане на портфолиото от продукти, предлагани от Скайшоп, както и за закупуване на наличните продукти чрез сключване на договор от разстояние съгласно разпоредбите на действащото законодателство.

Регистрация

Регистрацията на Интернет сайтовете е напълно безплатна и доброволна. Регистрацията е задължителна само за пазаруване чрез онлайн магазина, освен в случаите когато се поръчва чрез менюто за „бърза поръчка”. Интернет сайтовете могат да бъдат разглеждани от потребителите свободно, без да е необходима регистрация.

Условия за продажба на продукти

Чрез електронна поръчка от Интернет сайтовете могат да бъдат поръчвани и закупувани само и единствено тези продукти, за които системата позволява да бъдат добавени в пазарската количка на потребителя или ако е налична опцията за „Бърза поръчка“.

Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез Интернет сайтовете продукти, включително, но не само: наименование и цена на продукта, начин на употреба, технически характеристики, гаранционни условия, начин и срок на доставка и т.н., е предоставена от Скайшоп на съответната страница и е свободна за разглеждане от всички потребители, независимо дали са регистрирани или не.

Всички цени, посочени в Интернет сайтовете, са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като Скайшоп си запазва правото без предупреждение да променя цените по всяко време. Посочените в Интернет сайтовете цени на продукти са крайни, отнасят се за 1 (един) брой от съответния продукт и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно.

Потребителят може да заплати цената на поръчан от Интернет сайтовете продукт чрез наложен платеж или през системата на ePay.bg чрез кредитна/дебитна карта, чрез заплащане на каса на EasyPay или разплащане от микросметка в ePay.bg. Всички плащания се извършват само в български лева. При наложен платеж потребителят предава на куриера сума, равна на общата сума (включваща цената на продукта или продуктите и цената на доставка), посочена в товарителницата, която служи за документ, удостоверяващ плащането. С подписването на товарителницата потребителят овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Скайшоп сумата, представляваща продажната цена на доставения продукт.

Поръчка на продукти

Електронна поръчка – За да осъществи покупка на избран продукт, потребителят го добавя във виртуална пазарска количка чрез натискане на бутон „Добави в количката”, като има възможност да избере желаното количество. След като добави съответния продукт в количката, потребителят има възможност да продължи да пазарува или да пристъпи към поръчка. При изпращане на поръчка потребителят използва направена от него регистрация на Интернет сайтовете или поръчва като гост, без да е необходима предварителна регистрация. След попълване на необходимите полета, потребителят изпраща поръчката си към Скайшоп.

Бърза поръчка – потребителят има възможност при избор на определен продукт да го поръча чрез менюто за „Бърза поръчка”. Потребителят въвежда името си и телефон за връзка, след което изпраща поръчката си чрез натискане на бутон „Поръчай”. Сътрудник на Скайшоп се свързва с потребителя на посочения от него телефонен номер за уточняване на адреса за доставка и други детайли по поръчката.

Поръчка по телефон – Скайшоп предоставя възможност за поръчка по телефон. Необходимо е потребителят да набере посочения на Интернет сайтовете телефонен номер за връзка със сътрудник на Скайшоп, на когото се предоставя нужната информация относно доставката на съответния избран продукт.

Доставка

Доставката на поръчан чрез Интернет сайтовете продукт или продукти се извършва чрез куриерска фирма по избор на Скайшоп и е за сметка на потребителя, освен в случаите на безплатна доставка. Доставки се извършват само на географската територия на Република България. Това изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др., които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България.

Сроковете за доставка и цената за доставка са съобразени с графика на куриерската фирма за съответното населено място. Точната цена на доставка може да се види преди финализиране на поръчката в количката за пазаруване. Датата на доставка на поръчани чрез Интернет сайтовете продукти се определя в зависимост от мястото за доставка и натовареността на куриерската фирма.

Продуктите се доставят на получателите стандартно - на ръка срещу подпис. При свързване с потребителя по телефон и за извършване на доставката ще бъдат използвани данните за контакт, предоставени от потребителя в процеса на регистрация/ поръчване. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на Скайшоп и/или куриерската фирма (напр. в случай че няма никой на адреса),  лицето,  извършващо доставката,  оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката.

Отказ от покупка

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, в 14-дневен срок, считано от датата на доставката, като информира Скайшоп за решението си. Потребителят трябва да изпрати или предаде закупения продукт(и) обратно на Скайшоп във вида (качество и количество), в който му е бил доставен, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Скайшоп за решението си да се откаже от договора. Потребителят трябва да представи/изпрати оригинал или копие от касова бележка или фактура, издадени при закупуване на продукта.

Скайшоп възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. По нареждане на потребителя, който е направил поръчката, крайната продажна цена ще му бъде възстановена с пощенски запис или паричен превод. Скайшоп няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Скайшоп. В случай че Скайшоп не е предложил да прибере продукта(и) сам, Скайшоп има право да задържи плащането на сумите на потребителя, докато не получи продукта(и) или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил продукта(и) обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Не може да се упражни правото на отказ, в случай че потребителят е употребявал продукта или продуктите по предназначение (в зависимост от характера на самия продукт) или в случай че продуктът е разпечатан и той не може да бъде върнат поради здравни или хигиенни съображения. Не се приема отказ от продажбата и за продукти, които са изготвени по поръчка или съгласно индивидуалните предпочитания на потребителя, на продукти с кратък срок на годност, както и в останалите случаи по чл. 57 от Закона за защита на потребителите. Скайшоп не носи отговорност за предоставени от потребителя  невалидни или неправилно попълнени лични данни, адрес и/или всякаква друга информация, предоставена чрез Интернет сайтовете или пред служител на Скайшоп.

Отговорност

В случай че даден продукт е негоден за употреба вследствие на неправилна употреба, неспазване на инструкциите за употреба, лошо съхранение или умишлени действия от страна на потребителя, Скайшоп не носи отговорност и няма задължение за замяна/ поправка на въпросния продукт.

 

Скайшоп, неговите доставчици и контрагенти, техните директори, работници и служители не носят отговорност спрямо потребители и/или трети лица за директни, индиректни, последващи, инцидентни и всякакви други вреди и щети, включително причинени поради небрежност, свързани с и произтичащи от достъпа до Интернет сайтовете, използването или невъзможността за използване на Интернет сайтовете и предоставяните чрез тях услуги, съдържанието на Интернет сайтовете и пр., освен ако такава щета не е резултат от умишлени виновни действия от страна на Скайшоп.

Скайшоп не носи отговорност за никакви повреди на компютърно оборудване или заразяването му с вируси вследствие на достъп, използване или разглеждане на Интернет сайтовете или използването на предоставяните чрез тях услуги. При никакви обстоятелства отговорността на Скайшоп не може да надхвърля 100 (сто) лева.

Доколкото е приложимо съгласно действащото законодателство, Скайшоп, неговите доставчици и контрагенти, техните директори, работници и служители не носят отговорност спрямо потребители и/или трети лица за директни, индиректни, последващи, инцидентни и всякакви други вреди и щети, включително причинени поради небрежност, свързани с и произтичащи от продуктите и услугите, продавани и предлагани чрез Интернет сайтовете, освен при умишлени виновни действия от страна на Скайшоп. При никакви обстоятелства отговорността на Скайшоп не може да надхвърля стойността на съответния продукт или услуга, които са основание за иска.

Защита на личните данни

С приемане на настоящите Общи условия потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Скайшоп и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчан продукт или продукти.

С приемане на настоящите Общи условия потребителят изразява изрично съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1 и ал. 4 от Закона за електронната търговия да получава търговски съобщения. Скайшоп осигурява възможност на потребителя да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения, когато това не е направено в момента на сключване на сделката.

Скайшоп защитава личните данни на потребителите, станали известни при попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка. Скайшоп гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен при наличието на изрично писмено съгласие на потребителя или ако информацията се изисква от компетентен държавен орган,  в рамките на правомощията му по закон.

Интелектуална собственост

Всички изображения, видеа, текстове, документи, бази данни, програми и друга информация, публикувани на Интернет сайтовете са собственост на Скайшоп или неговите партньори, и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другото приложимо законодателство. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и всеки друг вид използване на част или цялото съдържание на Интернет сайтовете е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично писмено съгласие на Скайшоп за съответния вид използване.

Нарушаване на Общите условия

В случай че потребител наруши някоя разпоредба от настоящите Общи условия, Скайшоп има право незабавно да прекрати достъп на съответния потребител до Интернет сайтовете и предлаганите чрез тях услуги, да прекрати регистрацията на съответния потребител, както и всички други права и средства за обезщетения съгласно действащото законодателство.

Други разпоредби

В случай че потребител се възползва от предоставено от Скайшоп гаранционно и/или извънгаранционно обслужване за даден продукт (ако такива се предвиждат), продуктът следва да се достави лично или чрез куриерската фирма, с която е получен, на следния адрес, като всички разходи по транспортирането на продукта са за сметка на потребителя:

гр. София 1606, бул. „Христо Ботев“ № 21

За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Потребителите и Скайшоп се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите Общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от Интернет сайтовете продукти ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в град София.

Скайшоп има право да променя настоящите Общи условия без изпращане на предварително предизвестие. Всички промени в Общите условия влизат в сила незабавно след публикуването им на Интернет сайтовете. Потребителите са отговорни периодично да проверяват Общите условия за евентуални промени. Посещаването на Интернет сайтовете, тяхното използване или изпращането на поръчки ще се счита за съгласие на потребителите с направените промени в Общите условия.